იუ-ჯი-თი ჯგუფის მიზანია საკუთარი თანამშრომლების მუდმივი განვითარება, მათი კვალიფიკაციისა და პროფესიონალიზმის ამაღლების გზით