იუჯითიმ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის კომიტეტისათვის, Microsoft Power BI-ს გამოყენებით, შექმნა საყოველთაო ჯანდაცვის შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემა.

აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) „დემოკრატიული მმართველობის ინიციატივის“ (GGI) მხარდაჭერით, იუჯითიმ საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის კომიტეტისათვის, Microsoft Power BI-ს გამოყენებით, შექმნა საყოველთაო ჯანდაცვის შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემა.

Power BI საშუალებას მისცემს კომიტეტის წევრებს დაამუშაონ სხვადასხვა სახის ინფორმაცია და აწარმოონ მონაცემთა ვიზუალიზაცია ანალიტიკურ რეპორტებისა და Dashboard-ის სახით.

Power BI-ზე დაფუძნებული სისტემა საქართველოს პარლამენტს მისცემს ისეთ შესაძლებლობებს, როგორიცაა:

  • პროცესების ტენდენციების ოპერატიული მონიტორინგი და შეფასება
  •  შედეგების მოქნილი და აღქმადი სახით ვიზუალიზაცია
  •  მარტივად გამოსაყენებელი და ხელმისაწვდომი ინტერფეისი
  •  დიდი მოცულობის მონაცემების სწრაფად დამუშავება

 

Related News

Cisco საკუთარ ოპერაციულ სისტემას გამოუშვებს, სახელწოდებით “Lindt”

Cisco-თვის სვიჩების ბიზნესი ერთ-ერთი წამყვანი და ყველაზე შემოსავლიანი ხაზია. გასულ წელს, ამ სეგმენტში წლიურმა შემოსავალმა $14.7 მილიარდს მიაღწია. თუმცა, თუ წინა წლებს გადავხედავთ, Cisco-ს პოზიცია ქსელური აპარატურის ბაზარზე ბოლო დროს გარკვეულწილად შესუსტდა. ალბათ იმიტომ, რომ ბევრი ახალი კონკურენტი გამოჩნდა, რომლებიც გაცილებით დაბალ ფასში, საკმაოდ კონკურენტუნარიან პროდუქციას აწარმოებენ. სწორედ, ამ გამოწვევის საპასუხოდ გადაწყვიტა Cisco-მ მისი პროგრამული უზრუნველყოფის ნაწილი ტექნიკის ბიზნესისგან გამოყოს.უფრო მეტი ახალი ოპერაციული სისტემის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: https://fossbytes.com/cisco-developing-networking-operatin…/
მეტი