იუჯითიმ საქართველოში ლურჯი მოცვის ყველაზე მსხვილ მწარმოებელ კომპანიაში GeorgianBlue Microsoft #ERP სისტემა - კრეფის ავტომატიზაციის მობილური აპლიკაცია დანერგა.

იუჯითიმ საქართველოში ლურჯი მოცვის ყველაზე მსხვილ მწარმოებელ კომპანიაში GeorgianBlue Microsoft #ERP სისტემა - კრეფის ავტომატიზაციის მობილური აპლიკაცია დანერგა.

ფინანსური აღრიცხვის, მარაგების მართვის და #HRM მოდულის გარდა, სისტემა უზრუნველყოფს ისეთი პროცესების ავტომატიზაციას, როგორიცაა:

  •  აგრო-ოპერაციების აღრიცხვა

  •  კრეფის აღრიცხვა

  •  მიკვლევადობის კონტროლი

  •  კალიბრაცია-დაფასოების აღრიცხვა

  •  ტრანსპორტირება და გაყიდვა

 ჩვენ მიერ დანერგილი სისტემით GeorgianBlue შეძლებს კომპლექსურად მართოს მიმდინარე პროცესები, დროულად იყოს ინფორმირებული თითოეული რგოლის ფუნქციონირების შესახებ და მიიღოს ინფორმაციაზე დაფუძნებული გადაწყვეტილებები.